ODBRANA SPECIJALISTIČKOG RADA MAGISTRE HUREMOVIĆ

Uposlenica Zavoda, Mr.prim.mikrobiologije Sajma Huremović odbranila je specijalistički rad, pod naslovom: „Izolacija i serotipizacija salmonela iz brojlerskih jata“ dana, 14.07.2021. godine na Veterinarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, te stekla akademsko zvanje specijalista veterinarske medicine iz oblasti Kliničke mikrobiologije. Magistra trenutno obnaša funkciju rukovodioca Odjeljenja za dijagnostiku zaraznih i parazitarnih bolesti životinja i tehničkog rukovodioca Bakteriološke laboratorije.

 

 

 

 

REZIME RADA

Salmoneloza globalno predstavlja veliki problem za zdravlje životinja i sigurnost hrane zbog visoke endemičnosti i stope morbiditeta, kao i poteškoća u kontroli patogena. Mali broj istraživanja je obuhvatio detekciju i identifikaciju salmonela u primarnoj proizvodnji tovnih pilića u Bosni i Hercegovini. Ciljevi ovog istraživanja bili su: izolovati i identificirati salmonele na farmama brojlera u u Bosni i Hercegovini i ustanoviti zastupljenost pojedinih serotipova, naročito serotipova od javnozdravstvenog značaja.

Istraživanje je obuhvatilo prikupljanje uzoraka navlaka za obuću (n=1200) i fecesa pilića teških linijskih hibrida, odnosno brojlera (n=610), iz faze primarne proizvodnje, tri sedmice prije klanja. Izolacija i identifikacija se izvodila prema ISO 6579-1:2017, IDT Horizontalna metoda za detekciju, određivanje broja i serotipizaciju Salmonella. Osim izolata iz uzoraka navlaka za obuću i fecesa pilića, u cilju komparacije serotipova korišteni su i izolati drugih životinja: divlja patka (Anas platyrhynchos) (n=10), golub (n=2), činčila (n=1) i orao (Aquila chrysaetos) (n=1).

Od ukupno 1810 analiziranih uzoraka, salmonele su izolovane iz 36 (1.98 %). Iz 1200 navlaka za obuću izolovano je 27 salmonela (2.3 %) i devet iz 610 (1.5 %) uzoraka fecesa pilića.

Serološkom tipizacijom izolovanih salmonela ustanovljeno je da je najčešći serotip bio S. Enteritidis (80.5 %), a zatim S. Typhimurium (16.6 %), dok je serotip S. Senftenberg bio zastupljen sa svega 2.8 %. Izolati iz činčile i orla su identificirani kao S. Seremban, jedan izolat goluba kao S. Reading, dok su ostali izolati porijeklom od divljih pataka identificirani do određene grupe. Grupi B pripadala su četiri izolata, grupi C dva izolata, grupi D tri izolata, dok je grupi E pripadao samo jedan izolat.

U ovom istraživanju potvrđeno je prisustvo salmonela na farmama brojlera u Bosni i Hercegovini. Najdominantniji serotip je S. Enteritidis, a zatim S. Typhimurium, koji su među najvažnijim serotipovima za javno zdravstvo. Iako serološkom tipizacijom izolata divljih životinja nisu identificirani najučestaliji serotipovi, pojedini izolati pripadaju istim serološkim grupama kao i serotipovi značajni za javno zdravstvo. Po prvi put su dokazani serotipovi činčile i orla (S. Seremban) i goluba  (S. Reading).

Rezultati ovog istraživanja ukazuju na važnost nadzora u cilju detekcije inficiranih životinja i pravovremenog poduzimanja mjera koje će smanjiti prevalencu salmonela peradi i rizik prenosa na ljude. Od posebnog značaja za javno zdravstvo u Bosni i Hercegovini je češće provođenje programa monitoringa, koji se odnose na otkrivanje prisustva relevantnih serotipova peradi u lancu ishrane.

Specijalistički rad se može pogledati u prostorijama Veterinarskom fakulteta Univerziteta u Sarajevu i u prostorijama JU Veterinarski zavod TK u Tuzli, radnim danom od 8,00 do 16,00 sati.

.

 

Galerija

Adresa: Ul. 2. Tuzlanske brigade br. 28

               75 000 Tuzla

Tel: + 387 35/302-700

Fax: + 387 35/302-721

E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Pratite nas