U periodu od 22.10. do 26.10.2018. godine u Sarajevu je održana radionica na temu „Upravljanje epidemijama čiji je uzrok/put prenosa hrana“ u organizaciji Njemačkog federalnog instituta za procjenu rizika (BfR), a u saradnji sa Agencijom za sigurnost hrane BiH.  U ovoj radionici je učestvovao i predstavnik našeg Zavoda.

Cilj radionice je bio da se kroz visoko interaktivnu obuku i kroz rad u interdisciplinarnim radnim grupama prošire znanja i razmijene iskustva kako upravljati kriznom situacijom, te obuhvatiti sve faze analize rizika: procjenu rizika, upravljanje rizikom i komunikaciju u vezi sa rizikom..

U cilju poboljšanja i dodatnog usavršavanja našeg osoblja dana 12.04.2018. godine održana je akademija pipetiranja u prostorijama Veterinarskog zavoda od strane predavača g. Igor Jauz iz kompanije Sartorius. Pored našeg osoblja edukaciji su prisustvovale i kolege iz Pivare d.d. Tuzla, ZADA Pharmaceuticals i JKP „Vodovod i kanalizacija“ Tuzla.

Tehnika pipetiranja je ključna za postupak pipetiranja.

Dana 15.02.2018. održan je seminar na temu “Nova norma za osposobljenost laboratorija ISO/IEC 17025:2017” u organizaciji Hrvatskog mjeriteljskog društva u Zagrebu. Predstavnik Rukovodstva za kvalitet Mr.sc. Iva Lamešić, dr.vet.med. te njena zamjenica Amela Jamaković, dr.vet.med. uzele su učešće na ovom seminaru. Ciljevi seminari bili su: da se razumije nova struktura standarda, prepoznaju glavne promjene u standardu, da se shodno tome naprave planovi koji će se prilagoditi novim zahtjevima, vodeći računa da se u prelaznom period održi usklađenost sa zahtjevima standarda ISO/IEC 17025:2006 te saznaju rokovi prilagodbe.

Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, je donijela Uredbu o načinu uzimanja uzoraka, klasiranju i obračunu cijene mlijeka u kojoj je naglašeno da je laboratorija dužna uraditi recertifikaciju uzorkovača te da nakon polaganja testa znanja izda certifikat. U svrhu toga izvršena je edukacija uzorkovača u prostorijama JU Veterinarski zavod TK te u prostorijama organizatora otkupa u opštinama Gradačac, Gračanica, Brčko itd.

Uposlenica Zavoda, Iva Lamešić, dr.med.vet., u Mikrobiološkom laboratoriju Odjeljenja za kontrolu hrane i hrane za životinje, odbranila je magistarsku temu pod naslovom „Uticaj različitih postupaka pasterizacije na mikrobiološku ispravnost mlijeka i proizvoda od pasteriziranog mlijeka“ na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, dana 07.02.2014. godine, čime je stekla akademski stupanj magistra znanosti.

Galerija

Adresa: Ul. 2. Tuzlanske brigade br. 28

               75 000 Tuzla

Tel: + 387 35/302-700

Fax: + 387 35/302-721

E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Pratite nas