Mikrobiološka ispitivanja hrane,hrane za životinje,vode i uzoraka iz radne i proizvodne okoline

Mikrobiološke analize mesa i proizvoda od mesa, mlijeka i proizvoda od mlijeka, jaja i proizvoda od jaja, meda i proizvoda od meda i drugih namirnica, hrane za životinje, vode i briseva izolacijom i identifikacijom uzročnika, a po metodama:

 • Određivanje broja bakterija u uzorku sirovog mlijeka-protočna citometrija, Interna metoda;
 • Određivanje somatskih stanica u uzorku sirovog mlijeka-fluoro-opto-elektronska metoda- BAS EN ISO 13366-2:2008;  
 • Horizontalna metoda za detekciju, određivanje broja i serotipizaciju Salmonella- Dio 1: Detekcija Salmonella BAS EN ISO 6579-1:2018;
 • Horizontalna metoda za detekciju i brojanje monocytogenes  i L. spp- Dio 1: metoda detekcije- BAS EN ISO 11290-1:2018;
 • Horizontalna metoda za detekciju i brojanje Listeria monocytogenes i Listeria- Dio 2: Metoda brojanja-  BAS EN ISO 11290-2:2018;
 • Horizontalna metoda za detekciju i određivanje broja Enterobacteriaceae- Dio 2: Metoda brojanja kolonija- BAS EN ISO 21528-2:2018;
 • Horizontalna metoda za brojanje koagulaza pozitivnih stafilokoka Stapylococcus aureus i druge vrste - Dio 1: Tehnika korišćenja Baird- Parker agar medija- BAS EN ISO 6888-1:2005;  Horizontalna metoda za brojanje koagulaza pozitivnih stafilokoka  Stapylococcus aureus i druge vrste - Dio 1: Tehnika korišćenja Baird- Parker agar medija-Amandman 1- Uključivanje preciznosti podataka BAS EN ISO 6888-1/A1:2005;
 • Horizontalna metoda za brojanje mikroorganizama- Tehnika brojanja kolonija metodom izlijevanja  podloge na 30° C- BAS EN ISO 4833-1:2014 ;
 • Horizontalna metoda za brojanje mikroorganizama- Brojanja kolonija pri 30° C metodom zasijavanja na  površinu podloge- BAS EN ISO 4833-2:2014 i BAS EN ISO 4833-2/Cor1:2015;
 • Horizontalna metoda za brojanje <beta>glukuronidaza pozitivne Esherichia coli - Dio 2: tehnika  brojanja kolonija na 440 C koristeći  i 5-bromo-4-hloro-3-indolil<beta>-D-glukuronid- BAS EN ISO 16649-2 :2008;
 • Horizontalna metoda za brojanje sulfit redukujućih bakterija koje rastu pri anaerobnim uslovima -BAS ISO 15213:2008;
 • Horizontalna metoda za brojanje kvasaca i plijesni- Dio 1: Tehnika brojanja kolonija u proizvodima   kod kojih je aktivitete vode veći od 0,95- BAS EN ISO 21527-1:2009;
 • Horizontalna metoda za brojanje kvasaca i plijesni- Dio 2: Tehnika brojanja kolonija u proizvodima   kod kojih je aktivitete vode manji ili jednak 0,95- BAS EN ISO 21527-2:2009;
 • Horizontalna metoda za detekciju i brojanje Campylobacter   – Dio 1: Metoda detekcije- BAS EN ISO 10272-1 :2018;
 • Horizontalna metoda za detekciju i brojanje Campylobacter spp. Dio 2- Tehnika brojanja  kolonija- BAS EN ISO 10272-2 :2018;
 • Horizontalna metoda za detekciju, brojanje i serotipizaciju Salmonellae- Dio 3: Smjernice za serotipizaciju Salmonella spp. -BAS CEN ISO/TR 6579-3 :2015;
 • Brojanje Esherichia coli i koliformnih bakterija- Dio 1: Metoda membranske filtracije za vode sa niskim prirodnim fonom bakterijske flore- BAS EN ISO 9308-1:2015;
 • Detekcija i brojanje crijevnih enterokoka- Dio 2: Metoda membranske filtracije -BAS EN ISO 7899-2:2003;
 • Brojanje uzgojenih mikroorganizama - Određivanje broja kolonija inokulacijom na hranljivom agaru-  BAS EN ISO 6222:2003;
 • Detekcija i brojanje Pseudomonas aeruginosa –  Metoda membranske filtracije  BAS EN ISO 16266:2009,
 • Detekcija i brojanje sulfit-redukujućih anaeroba (klostridija) – Dio 2: Metoda membranske filtracije BAS EN 26461-2:2003; Brojanja aerobnih sporogenih bakterija.

 

 

Galerija

Adresa: Ul. 2. Tuzlanske brigade br. 28

               75 000 Tuzla

Tel: + 387 35/302-700

Fax: + 387 35/302-721

E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Pratite nas